Täta först – byt ventilationsaggregat sen!

Att ventilationen inte fungerar kanske inte beror på att fläkten eller värmeåtervinningsaggregatet behöver bytas ut. Problemen kan mycket väl ligga djupare än så; i otäta ventilationskanaler. Att mäta läckaget, täta kanalerna och först därefter byta ut tekniken är en väldigt god idé – som alldeles för få tar med i beräkningen.

Det är ett vanligt problem att fastighetsägare efter dyra investeringar i nya fläktar och aggregat, fortfarande dras med ventilationssystem som inte fungerar. Orsaken kan vara ganska enkel; kanalerna läcker luft vilket bidrar till stora driftsproblem, skyhöga energikostnader och ineffektiva fläktar.  

En otät kanal läcker pengar

I en fastighet med otäta kanaler tvingas aggregatets fläktar att jobba på högvarv för att få ut de projekterade luftflödena, vilket egentligen bara leder till att mängden läckande luft ökar. Det innebär kraftigt ökad elförbrukning, onödigt stora uppvärmning- eller nedkylningskostnader och ett högt SFP-värde (Specifik Fan Power), vilket är ett mått på hur mycket el som går åt för att förflytta luft och därmed driva ventilationen.

När du som fastighetsägare investerar i nya fläktar eller värmeåtervinningsaggregat (FTX) borde det egentligen resultera i ett fullt fungerande och effektivt system som sparar energi. Men, om du inte först kontrollerat tätheten i ventilationssystemet och täppt till eventuella läckor, riskerar alla investeringar i ny teknik, att vara helt bortkastade. Den höga belastningen kortar dessutom ner livslängden på fläktsystemet.

Och dubbelt så mycket smiter ut

Att det är både onödigt och dyrt att flytta runt luft i läckande kanaler är ingen särskilt svår ekvation. Det många däremot missar att ta med i beräkningen är; i vilken omfattning läckande kanaler påverkar dina kostnader för att upprätthålla ett skönt inomhusklimat. Faktum är att det kostar massor att värma upp inomhusluft till 20° – som sedan läcker ut. I vissa fall fördubblas uppvärmningskostnaden av inomhusluft som smiter sin väg. Det här är ett fullständigt ohållbart slöseri med både energi och pengar. Tillsammans med våra åtta kallaste månader toppar det listan över argument, varför täta ventilationskanaler självklart borde vara prio ett i alla svenska fastigheter.

Ombyggnation – en onödig kalldusch

Resultatet av läckande kanaler är inte bara fortsatt höga el – och värmekostnader. Du riskerar också att få underkänt i OVK-besiktningen, trots att du satsat på nya och energibesparande fläktaggregat. För många har lösningen varit att, efter fläktbytet, genomföra omfattande ombyggnationer för att täta eller ersätta läckande kanaler. Det är ett stort och komplicerat ingrepp som ingen har räknat med och det kommer som en ekonomisk kalldusch. Om fler kände till att bristande kanaltäthet kan vara en stor och dyr energitjuv, skulle fler mäta läckaget först och täta kanalerna innan de ersatte fläktsystemet. På så vis skulle den uteblivna effekten av fläktbytet inte behöva komma som en obehaglig överraskning.

Informera mera

Det kloka är att mäta först, täta smart och att bara installera ny teknik i ett helt och tätt system. Vi vill att den här frågan lyfts och att alla fastighetsägare i Sverige känner till att ventilationsproblem inte nödvändigtvis måste dra med sig stora och besvärliga ombyggnationer. Vi hoppas att du som läser detta håller med oss och vill hjälpa till att sprida rådet vidare.

Marknadens mest effektiva metod

Behöver du hjälp med tätningen – tveka inte att höra av dig till oss. Vi på Conduct Air tätar med Aeroseal; marknadens mest effektiva sealing-metod. På mycket kortare tid och för en bråkdel av kostnaden, jämfört med ombyggnation, förseglar och förnyar vi hela ditt system – från insidan. När vi är klara får du ett intyg på genomfört arbete och framtida prestanda. Sen kan du byta fläktar och aggregat, om det behövs. Vårt mål är att du och alla fastighetsägare ska få 100% effekt för hela investeringen.