Ventilationsläckage – ett större problem än du anar

En betydande orsak till att cirka 80% av alla ventilationssystem läcker mer än de bör, är den ökande åldern. I många svenska fastigheter installerades ventilationssystemet långt före de moderna täthetsklassernas tid. Efter ombyggnationer och ett halvt sekel av slitage är packningsmaterialet borta och ventilationssystemet läcker som ett såll. När så äntligen en mätning av läckaget genomförs uppdagas inte sällan ett läckage som är avsevärt mycket större än någon fastighetsägare kan ana.

En obekväm tillbakablick

År 1983 skärptes kraven på ventilationssystem och täthetsklass C infördes. I Sverige är många fastigheter mycket äldre än så och en hel del byggdes långt före vi hade några täthetsklasser alls. Risken för läckage är därmed stor. Och trots att 80-talets nya system medförde en betydande uppdatering så ställer moderna tider helt nya krav på bra ventilation och effektiv uppvärmning. Genom att uppdatera sina ventilationskanaler till bättre prestanda kan du som fastighetsägare näst intill helt undvika läckage och samtidigt slippa slösa bort både pengar och energi.

Räkna med läckage

Det stora flertalet fastighetsägare är osäkra på vilken täthetsklass det egna ventilationssystemet uppfyller – om de alls känner till att täthetshetsklasserna existerar. Osäkra bedömningar av läckage i ett kanalsystem kan leda till det felaktiga antagandet att din nya eller kanske nyrenoverade ventilationsanläggning fungerar optimalt – fram till OVK-besiktningen. Då det visar sig svart på vitt hur verkligheten ser ut. Att efter en dyr investering i ny teknik tvingas täta kanaler som man inte räknat med är en dyr och tråkig erfarenhet. Den risken bör alla fastighetsägare ta med i beräkningen och mäta systemet ordentligt innan några som helst investeringar görs.

Ställ krav vid nybyggnation!

En faktor som gör det svårt att fastställa status på ventilationsanläggningen är bristen på helhetstänk och schysta regelverk vid nybyggnation. En kontrakterad leverantör med ett avtal som följer branschstandard, behöver enbart redovisa täthet och funktion för 10-20% av kanalsystemetet som just installerats. Det innebär i själva verket att upp till 90% av ditt system inte alls behöver fungera när du får nycklarna till fastigheten. Och efter 4 år när ditt ventilationssystem utsätts för regelmässig OVK-kontroll riskerar hela systemet att bli underkänt trots att anläggningen bara har några år på nacken. Det här kan du ändra på och skydda dig mot genom att redan vid upphandlingen ställa egna och tydliga krav på att hela ditt nya ventilationssystem ska fungera direkt vid färdigställande. Och du, var noga med att redovisningsplikten är obligatorisk. Att ingen läckagemätning alls görs, trots krav i förfrågningsunderlag, är tyvärr ingen ovanlighet.

Andas, det mår du bra av

Att frisk luft är bra för hälsan är allmänt känt och bevisat. Väsande ljud i kök och badrum, oönskade lukter, matos, cigarettrök, imma på badrumsspegeln är alla obehagliga effekter av undermåligt fungerande ventilation, som dessutom kan resultera i hälsoproblem. Genom att täta kanalsystemet får du inte bara en sund inomhusmiljö i din fastighet. När luften flödar friktionsfritt i kanalerna behöver fläktsystemet inte jobba så hårt vilket bidrar till minskad el-förbrukning, längre livslängd på fläkten och vanligtvis minskat CO-utsläpp. Täta kanaler är utan tvekan en ren investering för framtiden, både miljömässigt och ekonomiskt.

Låt inte luften gå ur dig

Det är lätt att känna hopplöshet, särskilt om du tidigare varit helt ovetande om krångliga täthetsklasser och förödande kryphål i byggregelverket. Men vare sig du står där med ett gammalt hus och föråldrade system, eller en ny fastighet med ventilation som fungerar till en knapp tiondel finns en lösning. Vi erbjuder dig och alla andra fastighetsägare i Sverige en snabb, enkel och säker tätningsmetod – som dessutom är helt miljövänlig. AEROSEAL använder förångad vinylpolymer som trycks ut i systemet, söker upp hål och spalter upp till 15 mm och tätar dem – inifrån. AEROSEAL är en innovativ och unik lösning som inte lämnar synliga spår på utsidan, bidrar till att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat, förbättrar energieffektiviteten och ökar fastighetens värde samtidigt. Magiskt, eller hur?