Aeroseal är lösningen för ventilationsbranschens kommande krav på ÅTERBRUK!

Diskussioner om hållbarhet och återbruk går heta i byggbranschen just nu, initierat av EU-politiker med målet att minska utsläpp av bl.a koldioxid. De förväntas lagstiftas inom kort om ökat återbruk inom EU, dvs. att återanvända byggmaterial i större och mer kontrollerad omfattning istället för att tillverka nytt. Detta är en del av den s.k. cirkulära ekonomin och ställs mot producenterna av byggmaterial. Flera stora tillverkare av byggmaterial har redan planer och arbetsgrupper som arbetar med funktions-, logistik-, garanti- och entreprenadjuridiska frågor och andra viktiga aspekter av att återbruka och återinstallera byggmaterial vid renovering eller nyproduktion.

En del av frågeställningarna hos producenterna är bl.a när det gäller just ventilationskanaler:

 • Hur täta är återbrukade kanaler
 • Hur täta blir de nya systemen efter att de monterats igen, kommer diskussioner att uppstå om ansvaret ligger hos leverantör av återbrukat material eller hos installatören som monterar de återbrukade produkterna eller hos den ursprungliga tillverkaren?
 • Gränsdragning mellan återbrukat material och nytillverkat material
 • Går det alls att återbruka detaljer som böjar, T-rör, nipplar, muffar, ljuddämpare mm med tanke på att de oftast är skadade i gummipackningar och har mängder av hål efter skruv och popnitar samt hål efter luftflödesmätningar
 • Hur gäller garantierna på återbrukade produkter
 • Kommer återbruk att ske enbart av sina egna en gång tillverkade kanaler och detaljer eller även tillverkade av andra leverantörer, sådana som exempelvis inte har verksamhet längre.

När det specifikt gäller plåtkanaler så är de exemplariska att riva i befintliga byggnader för att senare montera i andra byggnader, eller i samma byggnad vid exempelvis en renovering. Problemet med ventilationskanaler är dels att de har hål i sig efter skruvar, popnitar och andra skador, samma sak gäller detaljer som påstick, böjar, T-förgreningar, ljuddämpare mm och att de är smutsiga på insidan och till viss del även på utsidan.

Utmaningen för branschen att lösa

-Att utföra en skonsam rationell demontering.

-Transport till rengörings- och inspektionsanläggning där kanalen/produkten skall:

 • Rengöras från lösa föroreningar
 • Större skador skall kapas bort
 • Detektera hål och falsläckage som då skall lagas traditionell med tätningsmassa och tätningskitt
 • Verifiering av läckageklass för synad/åtgärdad kanal/produkt.

 

Sedan tillkommer lagerhållning, logistik och nyförsäljning av ej standardiserade längder av återbrukade kanalsystem.

Dessa utmaningar kräver mycket omfattande investeringar i en total uppbyggnad av nya processer och produktionskapacitet som kommer att bli mycket kostsamma för byggnationen och ett troligen högre försäljningspris än nyproduktion.

Vår lösning sparar pengar och ger garanterad funktion

AEROSEAL-metoden och dess egenskaper och vår arbetsmetodik gör ansvars- och de juridiska frågorna till ickefrågor och minskar de ovan listade utmaningarna till ett minimum på ett ytterst kostnadseffektivt sätt.

Vad som då istället kvarstår att utföra är:

 • en skonsam rationell demontering.
 • på arbetsplats kapa bort synliga skador över 15mm.
 • återmontera de återbrukade kanalerna/detaljerna direkt inom projekt eller i annat projekt inom någon mils radie
 • efter återmontering i nytt projekt så utför vi en normal kanalrensning på plats på återbrukat material när hela systemet är på plats.
 • kanalsystemet tätas därefter med Aeroseal till föreskriven täthetsklass, efter tätning lämnas ett certifikat för anläggningen på dess täthet som vi garanter i 5 år, också liktydigt med garantikrav i ABT06, eller med förlängt garantikrav enligt AB04.

 

”Aeroseal för framtiden”