Täta först – byt ventilationsaggregat sen!

Att ventilationen inte fungerar kanske inte beror på att fläkten eller värmeåtervinningsaggregatet behöver bytas ut. Problemen kan mycket väl ligga djupare än så; i otäta ventilationskanaler. Att mäta läckaget, täta kanalerna och först därefter byta ut tekniken är en väldigt god idé – som alldeles för få tar med i beräkningen.

Ventilationsläckage – ett större problem än du anar

En betydande orsak till att cirka 80% av alla ventilationssystem läcker mer än de bör, är den ökande åldern. I många svenska fastigheter installerades ventilationssystemet långt före de moderna täthetsklassernas tid. Efter ombyggnationer och ett halvt sekel av slitage är packningsmaterialet borta och ventilationssystemet läcker som ett såll. När så äntligen en mätning av läckaget genomförs uppdagas inte sällan ett läckage som är avsevärt mycket större än någon fastighetsägare kan ana.