Aeroseal är lösningen för ventilationsbranschens kommande krav på ÅTERBRUK!

Diskussioner om hållbarhet och återbruk går heta i byggbranschen just nu, initierat av EU-politiker med målet att minska utsläpp av bl.a koldioxid. De förväntas lagstiftas inom kort om ökat återbruk inom EU, dvs. att återanvända byggmaterial i större och mer kontrollerad omfattning istället för att tillverka nytt. Detta är en del av den s.k. cirkulära ekonomin och ställs mot producenterna av byggmaterial. Flera stora tillverkare av byggmaterial har redan planer och arbetsgrupper som arbetar med funktions-, logistik-, garanti- och entreprenadjuridiska frågor och andra viktiga aspekter av att återbruka och återinstallera byggmaterial vid renovering eller nyproduktion.